Türkiyede Güvenli İnternet Hizmeti – Secure Internet in Turkey

GÜVENLİ İNTERNET SORU CEVAP

1. Güvenli İnternet Hizmeti nedir?

Güvenli İnternet Hizmeti ülkemizdeki İnternet kullanıcılarının İnternet’teki zararlı yayınlardan korunmasına yönelik bir hizmettir. Ülkemiz nüfusunun genç olmasından dolayı özellikle çocuklarımızın İnternet’in zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik istek ve şikayetler sürekli olarak BTK’ya iletilmektedir. İlgili İşletmeciler’le yapılan çalışmalar sonucunda Şubat 2011 yılında “İnternet’in Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” BTK tarafından yayınlanmıştır.


GÜVENLİ İNTERNET SORU CEVAP

1. Güvenli İnternet Hizmeti nedir?

Güvenli İnternet Hizmeti ülkemizdeki İnternet kullanıcılarının İnternet’teki zararlı yayınlardan korunmasına yönelik bir hizmettir. Ülkemiz nüfusunun genç olmasından dolayı özellikle çocuklarımızın İnternet’in zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik istek ve şikayetler sürekli olarak BTK’ya iletilmektedir. İlgili İşletmeciler’le yapılan çalışmalar sonucunda Şubat 2011 yılında “İnternet’in Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” BTK tarafından yayınlanmıştır.

Güvenli İnternet Hizmeti’nin amacı İnternet kullanıcılarına seçenekler sunarak kullanıcıların İnternet’ten güvenli hizmet almalarına yönelik Erişim Sağlayıcılar tarafından altyapısı oluşturulacak alternatif bir hizmet almalarını sağlamak şeklinde özetlenebilir. Bu hizmeti almada kullanıcıların rızası esas olup, seçme ve seçmeme konusunda tam bir özgürlük mevcuttur.

2- Güvenli İnternet Hizmeti ne zaman faaliyete geçecektir? Güvenli İnternet Hizmeti’nin getirdiği yenilikler nelerdir?

İşletmeciler 22 Ağustos 2011 tarihinde, kullanıcıların tamamıyla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli İnternet Hizmeti sunacaklardır. Söz konusu hizmet, halihazırda birçok işletmeci tarafından ücret karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarına alternatif olarak sunulacak seçenekli ücretsiz bir hizmetten ibaret olacaktır.

3- Güvenli İnternet Hizmeti’ni almak zorunlu mudur?

Güvenli İnternet Hizmeti bir zorunluluk olmayıp, talep edenler alabilecek, talep etmeyenlerin İnternet erişimlerinde ise mevcut duruma göre hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu hizmeti almada kullanıcıların rızası esas olup, seçip seçmeme konusunda tam bir özgürlük söz konusudur.

4- Güvenli İnternet Hizmeti ile kullanıcılar sınıflandırılacak/sınırlandırılacak mıdır?

Bu hizmetle İnternet kullanıcıları sınıflandırılmamakta, bilgiye erişim kısıtlanmamakta; İnternet’in zararlı içeriklerinden özelde çocuk, genelde ise ailenin korunması doğrultusunda seçenekler sunulması hedeflenmektedir.

5- Kullanıcılar Güvenli İnternet Hizmeti’nde yer alan profilden yalnızca birisini mi seçebilecekler?

Güvenli İnternet Hizmeti tek bir paketten oluşmaktadır ve bu paketin altında dört farklı profil tanımlanmıştır. Kullanıcı istediği zaman bir web sayfası üzerinden istediği profile geçiş yapabilecektir. Kullanıcı, Güvenli İnternet Hizmetini seçse dahi istediği an filtresiz İnternet hizmetine de erişebilecektir. Tek bir profili kullanma zorunluluğu diye bir durum olmayacaktır.

6- Güvenli İnternet Hizmeti’nin seçilmediği durumda direkt olarak uygulamaya konulan standart profilin özellikleri neler olacaktır?

Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmeyen kullanıcının İnternet erişiminde mevcut duruma göre hiçbir farklılık olmayacaktır. Güvenli İnternet Hizmeti’ni seçmeyen kullanıcı zaten kullandığı İnternet hizmetini aynen kullanmaya devam edecektir.

Standart profil, kullanıcının erişebileceği İnternet site ve uygulamalarına ait bir sınırlamanın olmadığı, mevcut (şu anki) İnternet’e erişim sağlanan profili ifade etmektedir.

7- Güvenli İnternet Hizmeti’nin dünyada örneği var mıdır?

Güvenli İnternet Hizmeti tamamen özgür irade ile kişisel tercihler doğrultusunda talep edilecek bir hizmettir. Hem Ülkemizde, hem de dünyada İnternet Servis Sağlayıcıları kullanıcılarına benzer hizmetler sunmaktadırlar. Bu hizmetlere yönelik olarak:

Avrupa Konseyi:
Avrupa Konseyi’nin bu konudaki tavsiye kararında;
-Üye ülkeler; kullanıcıların, istedikleri içerikleri seçmelerine olanak tanıyan, farklı filtreleme profilleri ve arama motorları geliştirilmesine destek olmalı,
-Filtreleme kullanıcılar tarafından gönüllülük esasına göre uygulanmalı,
-Üye ülkeler; içerik ve servis sağlayıcıların, küçükler için zararlı içeriğe karşı, yaş doğrulama sistemleri, kişisel tanımlama kodları, şifreler gibi koşullu erişim mekanizmaları geliştirmelerini destekler,
hükmü yer almaktadır.
Konseyin, İnternetin yasadışı ve zararlı içeriği ile mücadele ve İnternet filtreleme ile ilgili başkaca tavsiye kararları da bulunmaktadır.

Avrupa Birliği:
Avrupa Birliği Komisyonu, İnternetin yasadışı ve zararlı içeriğiyle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik, 1996 yılında bildirim yayınlamış ve Şubat 1997 tarihinde, üye ülke hükümet temsilcileri konseyi, İnternet üzerindeki yasadışı ve zararlı içerikle ilgili karar almıştır. 1999 yılından itibaren de Güvenli İnternet Programı uygulamaya konulmuştur.
Avrupa Komisyonu (EC) ile mobil servis sağlayıcıların 2007 yılında gönüllü olarak yaptıkları “Çocukların ve Gençlerin Güvenli Mobil Kullanımına İlişkin Avrupa Çerçeve Anlaşması”, Avrupa mobil pazarının %96’sını oluşturan 91 firma tarafından imzalanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firmalar çocukların uygunsuz içeriklere ulaşmasını engelleyen önlemler almakta ve güvenli mobil kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyaları düzenlemektedirler.

Ülke Uygulama Örnekleri:
Avustralya:
Avustralya Hükümetinin 2006 yılının Haziran ayında duyurduğu, 116.6 milyon Avustralya Doları (86 milyon ABD $) bütçeye sahip “Avustralya Ailelerini Online Ortamda Koruma” girişimi ile 3 yıllık süre içerisinde tüm ailelere ücretsiz İnternet filtreleme yazılımı (93.3 milyon Avustralya Doları ücretsiz filtre yazılımlarına ayrılmış) dağıtılması öngörülmüş ancak Eylül 2008 tarihinde bu girişimin yanında şebeke temelli filtreleme çalışmalarına da başlanmıştır.

İngiltere:
İngiltere’de tüm mobil şebekeler, standart olarak yetişkin içeriğe erişimi engelleyecek filtreleme yazılımı sağlamaktadır. Engellemeyi aşmak için şebeke operatörü üzerinden yaş doğrulama işlemi yapılması gerekmektedir.

İsviçre:
İsviçre’de 9 Mart 2007 tarihli Telekomünikasyon Servisleri konusundaki İsviçre Yönetmeliğinin (OTS) 41. maddesi gereğince İsviçre Telekomünikasyon İşletmecileri, 16 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcılarının erotik ve pornografik içeriğe sahip katma değerli hizmetlere erişimini engelleyici tedbirler almakla yükümlüdürler.

İspanya:
İspanya’da 32/2002 sayılı “Bilgi Toplumu Servisleri ve Elektronik Ticaret” kanunu çerçevesinde; çocuklar için online riskler ve uygun filtreleme teknolojileri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Japonya:
Japonya’nın “Filtreleme Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasının Teşviki Eylem Planı” , filtreleme servislerinin yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Ayrıca Japon mobil operatörleri kara liste temelli filtreleme ve küçüklere uygun özelleştirilebilir hizmetler sunmaktadır.

8- Ailelerin seçebileceği internet filtreleme sistemleri mevcutken neden yeni bir sistemin hazırlanmasına gerek duyuldu?

Şu anda sunulan mevcut hizmetlerin büyük çoğunluğu ücretli ve belirli kullanım zorlukları içermektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve istekler doğrultusunda, kullanımı kolay ve ücretsiz olarak sunulacak alternatif bir hizmet olarak “Güvenli İnternet Hizmeti” hazırlanmıştır.

9- Profillerin özellikleri neler olacaktır?

Daha önce belirtildiği gibi, Güvenli İnternet Hizmeti tek bir paketten oluşmakta, bu paket standart, aile, çocuk ve yurtiçi profilleri içermektedir. Güvenli İnternet Hizmetini alan kullanıcı, adı geçen profiller arası geçişleri istediği an yapabilecektir. Örneğin bir evde çocukların İnternet kullanımı sırasında “çocuk profili” seçilebileceği gibi, yetişkinlerin internet kullanımları sırasında hiçbir filtrelemeye tabi olmayacak “standart profil”e kolayca geçilebilecektir.

10- Yasaklı sitelere girenler tespit edildiğinde, cezai işlem uygulanacak mı?

Güvenli İnternet hizmetinde kullanıcıların İnternet erişimleri hiçbir şekilde tespit edilmeyecektir.

YASAKLI KELİME ve ALAN ADLARI
1- Güvenli İnternet Hizmetinin yasaklı kelime ve alan adları ile ilişkisi nedir?
Kamuoyunda birkaç gündür tartılan “yasaklı kelime grupları ve alan adları” ile Güvenli İnternet Hizmetinin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.